Stichting Internationaal Constantin Brunner Instituut

(Stichting I.C.B.I.)


De Stichting I.C.B.I. is door de Nederlandse minister van Financiën aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5b AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen) jo. artikel 1a t/m 1e URAWR (Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen) verstrekt de stichting de hierna volgende publieke informatie.

 

Naam: Stichting Internationaal Constantin Brunner Instituut (Stichting I.C.B.I.; het ICBI)

 

RSIN/fiscaal nummer:  805251650

 

Postadres: Nieuwe Hilversumseweg 18B, 1406TE Bussum

 

Doelstelling volgens art. 2 van de statuten:

 

a.       publicatie van de werken en brieven, nagelaten door de filosoof Constantin Brunner, die op zevenentwintig augustus negentienhonderdzevenendertig in ’s-Gravenhage is overleden;

 

b.      te zorgen voor de verbreiding van zijn leer en gedachten op het gebied van wetenschap, filosofie, kunst en literatuur;

 

alles vanuit een algemeen maatschappelijk belang.

 

 

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2021-2023:

 • Het schrijven van een biografie van Brunner. Voorbereidende werkzaamheden van dr.  Robert Zimmer in 2019; verwachte start van het schrijfwerk in 2021. Publicatie 2023. Een uitgever is in beginsel al bereid gevonden het boek uit te geven.
 • Het  organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst van de besturen van beide Brunner-stichtingen gezamenlijk, afwisselend in Nederland en in Duitsland, waarbij relevante sprekers en denkers worden uitgenodigd.
 • Met uitgeverij Damon in een contract tot stand gekomen met als doel het uit gevebn van een boek van / over Brunner inzake zijn opvattingen over antisemitisme, racisme en de rechtsstaat. Dit boek zal in principe rond mei 2022 op de markt komen.

 

 

Bestuurssamenstelling:

 

 • dr. Jürgen Stenzel, Göttingen, Duitsland, voorzitter
 • de heer Hans Werner, Bussum, Nederland, penningmeester
 • mr. Jan Herman Halm, Utrecht, Nederland
 • dr. Franziska Krah, Frankfurt, Duitsland
 • prof.dr. Henri Krop, Nederland
 • de heer Barrett Pashak, Edmonton, Canada
 • dr. Martin Rodan, Jerusalem, Israël
 • de heer Burkhard Alexander Scheepers, Voerde, Duitsland
 • dr. Matthias Springborn, Braunschweig, Duitsland
 • mevrouw Renate Stolte-Batta, Hamburg, Duitsland
 • dr. Robert Zimmer, Saarbrücken, Duitsland

Beloningsbeleid:  De bestuurders oefenen hun  functies onbezoldigd uit. Kosten, die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hen door de stichting vergoed (statuten, artikel 5, derde lid).

 

Balans en staat van baten en lasten 2022:

Download
ICBI: Balans en staat van baten en lasten 2022
Anlagen Jahresabschluss 2022.docx
Microsoft Word Dokument 64.2 KB
Download
Budgetplanning 2024
Budget 2024.docx
Microsoft Word Dokument 12.5 KB

vorig jaar:

Download
ICBI: Balans en staat van baten en lasten 2021
Jahresabschluss 2021.docx
Microsoft Word Dokument 27.3 KB
Download
ICBI: Balans en staat van baten en lasten 2020
Anlagen Jahresabschluss 2020 kort.docx
Microsoft Word Dokument 50.9 KB