Stichting Internationaal Constantin Brunner Instituut

(Stichting I.C.B.I.)


De Stichting I.C.B.I. is door de Nederlandse minister van Financiën aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5b AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen) jo. artikel 1a t/m 1e URAWR (Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen) verstrekt de stichting de hierna volgende publieke informatie.

 

Naam: Stichting Internationaal Constantin Brunner Instituut (Stichting I.C.B.I.; het ICBI)

 

RSIN/fiscaal nummer:  805251650

 

Postadres: Nieuwe Hilversumseweg 18B, 1406TE Bussum

 

Doelstelling volgens art. 2 van de statuten:

 

a.       publicatie van de werken en brieven, nagelaten door de filosoof Constantin Brunner, die op zevenentwintig augustus negentienhonderdzevenendertig in ’s-Gravenhage is overleden;

 

b.      te zorgen voor de verbreiding van zijn leer en gedachten op het gebied van wetenschap, filosofie, kunst en literatuur;

 

alles vanuit een algemeen maatschappelijk belang.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2017-2019:

 

 • Ontwikkelen van een bijdrage over het werk en leven van Constantin Brunner in het wetenschappelijk tijdschrift Aschkenas Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden. De bijdrage van circa 160 blz. wordt voorbereid door een ICBI-redactieraad; publicatie wordt verwacht in mei 2019.
 • Het schrijven en samenstellen van een reader waarin de belangrijkste elementen en passages uit het werk van Brunner worden gebundeld en samengevat.
 • Het schrijven van een biografie van Brunner. Voorbereidende werkzaamheden van dr.  Robert Zimmer in 2018; verwachte start van het schrijfwerk in 2019.
 • Het  organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst van de besturen van beide Brunner-stichtingen gezamenlijk, afwisselend in Nederland en in Duitsland, waarbij relevante sprekers en denkers worden uitgenodigd.

 

 

 

Bestuurssamenstelling:

 

 • dr. Jürgen Stenzel, Göttingen, Duitsland, voorzitter
 • de heer Hans Werner, Bussum, Nederland, penningmeester
 • mr. Jan Herman Halm, Utrecht, Nederland
 • mevrouw Ria Jutte-Proper, Leiderdorp, Nederland
 • dr. Franziska Krah, Frankfurt, Duitsland
 • dr. Martin Rodan, Jerusalem, Israël
 • de heer Burkhard Alexander Scheepers, Voerde, Duitsland
 • de heer Matthias Springborn, Braunschweig, Duitsland
 • mevrouw Renate Stolte-Batta, Hamburg, Duitsland
 • dr. Robert Zimmer, Stuttgart, Duitsland

Beloningsbeleid:  De bestuurders oefenen hun  functies onbezoldigd uit. Kosten, die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hen door de stichting vergoed (statuten, artikel 5, derde lid).

 

Balans en staat van baten en lasten 2019:

Download
ICBI: Balans en staat van baten en lasten 2019
Anlagen Jahresabschluss 2019.docx
Microsoft Word Dokument 59.4 KB